Biskup Józef Sebastian Pelczar | Kościoły i kaplice Ukrainy

Kościoły i kaplice Ukrainy

УкраїнськаРусскийPolski
KATEDRY, KOŚCIOŁY, KAPLICE WYDARZENIA, DOKUMENTY, PUBLIKACJEŚWIĘCI, АRCYPASTERZE, PASTERZE
Święci, arcypasterze i pasterze / Diecezja Przemyska: 3
Księga pamięci «Służył
Bogu i ludziom. Biskup Rafał
Władysław Kiernicki OFM Conv»
1842 - 1924 Lwow PL b Ś Pelczar Józef, biskup
1803 - 1884 Lwow PL a Wierzchlejski Franciszek, arcybiskup
1700 - 1780 Lwow KmPd PB a Sierakowski Wacław, arcybiskup
1

Biskup Józef Sebastian Pelczar
Święty (2003), Błogosławiony (1991-2003), Biskup ordynariusz Przemyski (1900-1924), Biskup pomocniczy Przemyski (1899-1900), Biskup (1899), Засновник згромадження Сестер Служебниць Пресвятого Серця Ісуса (1894)

Stan duchowny: Biskupi; Świętość: Święci; Duchowieństwo: Diecezjalne; Posługa arcypasterska: 1. W diecezjach / Arcypasterz ordynariusz, 2. XX stulecie / I połowa, 3. W diecezjach / Arcypasterz pomocniczy, 4. UKRAINA (Ruś) / Archidiecezja Lwowska / Diecezja Przemyska, 5. XX stulecie / II połowa, 6. POLSKA; Święcenia biskupi: 1. POLSKA, 2. XIX stulecie / II połowa; Posługa pasterska: 1. POLSKA, 2. XIX stulecie / II połowa, 3. UKRAINA (Ruś) / Archidiecezja Lwowska / Diecezja Przemyska; Święcenia kapłanski: 1. POLSKA, 2. XIX stulecie / II połowa; Urodzenie: 1. POLSKA, 2. XIX stulecie / I połowa;
  1842 - 1924   Informacja ogólna Fotoportret 14.04.2015 15:11

Zachodnie tereny obwodu Lwowskiego, obecnie należące do archidiecezji Lwowskiej, przed II wojną światową należały do diecezji Przemyskiej, części ówczesnej metropolii Lwowskiej.

Biskup Józef Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w miasteczku Korczyna koło Krosna. Od 1848 roku uczył sięw szkole parafialnej w Krośnie, od 1850 roku - w szkole i gimnazjum w Rzeszowie, a po zakończeniu nauki wstąpił do niższego seminarium. Dnia 17 lipca 1864 roku w katedrze Przemyskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza biskupa Antoniego Monastyrskiego. Półtora roku pracował wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Samborze koło Lwowa. Od 1865 roku studiował w Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z teologii. W 1868 roku niedługo pracował wikariuszem w parafii św. Katarzyny w Wojutyczach obwodu Lwowskiego, po czym został prefektem seminarium Przemyskiego. Z czasem stanął na czele dwu katedr tego seminarium. Wykładał teologię pastoralną i prawo kanoniczne. Dnia 19 marca 1877 roku został mianowany profesorem zwyczajnym historii Kościoła i prawa kanonicznego Uniwersytetu Jagillońskiego w Krakowie, gdzie przepracował 22 lata. W latach 1882-1883 wybierano go rektorem uniwersytetu. W latach 1891-1899 był zastępcą rady Nadzorczej Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, które otwierało biblioteki dla ubogich, wydawało bezpłatne książki. W 1891 roku założył bractwo Najświętszej Maryi Panny, które opiekowało się sierotami i ubogimi. W 1894 roku założył zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Ksiądz Józef Pelczar 16 lutego 1899 roku został mianowany biskupem tytularnym Miletopolis i biskupem pomocniczym Przemyskim, a 19 marca 1899 roku otrzymał święcenia biskupie z rąk ordynariusza Przemyskiego biskupa Łukasza Soleckiego. Ponieważ ordynariusz był ciężko chory, przyszło się wykonywać większość obowiązków biskupa. Po śmierci ordynariusza 17 grudnia 1900 roku został mianowany na jego miejsce. Dnia 13 stycznia 1901 roku odbył się ingres nowego ordynariusza. Na tym stanowisku szczególnie dbał o przygotowanioe nowych księży dla diecezji, sprzyjał budowaniu nowych świątyń, otwierał szkoły, przytułki dla sierot i bezdomnych, walczył z alkoholizmem wśród parafian. Był współkonsekratorem dwóch lwowskich arcypasterzy - arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1901r.) i biskupa Władysława Bandurskiego (1906r.). Zmarł w noc z 27 na 28 marca 1924 roku na skutek zapalenia płuc, pochowany na czwarty dzień po śmiwrci w krypcie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przemyślu.

Dnia 2 czerwca 1991 roku Jan Paweł II w Rzeszowie beatyfikował biskupa Józefa Pelczara, a 18 maja 2003 roku w Rzymie ogłosił go świętym. Relikwie świętego znajdują się w katedrze Jana Chrzciciela w Przemyślu.

ŚWIĄTYNI ZWIĄZANE Z ARCYPASTERZEM: 1) «BRZEŚCIANY, N.M.P. Królowej»; 2) «MOSCIŚKA, Katarzyny»; 3) «MOSCIŚKA-Zakościele, Michała»; 4) «RUDKI, Wniebowzięcia N.M.P.»; 5) «RYCHCICE, Znalezienia Krzyża»; 6) «TRUSKAWIEC, Wniebowzięcia N.M.P.»; 7) «WOJUTYCZE, Katarzyny»;
GŁÓWNE PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z ARCYPASTERZEM (Uszanowania, rocznice): 1) 08.09.2017 «Відпуст, впровадження мощей св. Йосифа Пельчара та освячення каплиці серцянок у Рудках на Львівщині»;
Obecni arcypasterze
Stan duchowny
Chronologia
Świętość
Duchowieństwo
Posługa arcypasterska
Święcenia biskupi
Posługa pasterska
Święcenia kapłanski
Urodzenie
Kościoły i kaplice Ukrainy
Strony rozdziału «Święci, arcypasterze i pasterze / P ...» umieszczone 209 209 razy
© 2014-2019 Biskup Marian Buczek (Charków - Lwów)  &  Igor Sedelnyk (Lwów)