CZERKASY. Kaplica p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny | Kościoły i kaplice Ukrainy

Kościoły i kaplice Ukrainy

УкраїнськаРусскийPolski
KATEDRY, KOŚCIOŁY, KAPLICE WYDARZENIA, DOKUMENTY, PUBLIKACJE ŚWIĘCI, АRCYPASTERZE, PASTERZE
Katedry, Kościoły i kaplice / Diecezja Kijowsko-Żytomierska / Czerkaski obw.: 8
Film
«POWIERNIK DUSZY.
Ks. Karddynał Marian Jaworski»
1998 KwŻt w CZERKASY [Zwiastowania N.M.P.] - miasta, Czerkaski obw.
185? KwŻt MEDWEDIWKA [Kościół] - Czehryński r-n, Czerkaski obw.
1853 KwŻt MONASTERZYSKA [Dyonizego] - Monasterzyski r-n, Czerkaski obw.
1857 KwŻt MOSZNY [Narodzenia N.M.P.] - Czerkaski r-n, Czerkaski obw.
1818 - 1827 KwŻt ŚMIŁA [Wniebowzięcia N.M.P.] - Śmilanski r-n, Czerkaski obw.
1702 KwŻt TALNE [Anny] - Talnowski r-n, Czerkaski obw.
1780 - 1826 KwŻt f UMAŃ [Wniebowzięcia N.M.P.] - Humański r-n, Czerkaski obw.
1799 - 1808 KwŻt ZWINOGRÓDKA [Przemienienia Pańskiego] - Zwenyhorodski r-n, Czerkaski obw.
1

CZERKASY.
Kaplica p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

  1998   Informacja ogólna 16.12.2014 14:11
18015 Черкаси,
вул. Піонерська, 22,
+380 (472) 32-00-72,
www: rkcck.opoka.org

Czerkasy jako osada stała są znane od końca XIII wieku. Pierwsza wiarygodna wzmianka znajduje się w kronice Hustyńskiej i jest datowana 1305 rokiem. W 1386 roku miasto zostało stolicą hetmaństwa Ruskiego. Wokół miasta zaczęli osiadać Kozacy i według nazwy miasta, zaczęto ich nazywać Czerkasami. W dokumentach rosyjskich z XVI-XVII wieków Czerkasami nazywano już wszystkich Ukraińców. W 1791 roku miasto otrzymało prawo Magdeburskie, chociaż według innej wersji taki przywilej Czerkasy miały wcześniej. Od 1797 roku Czerkasy zostały centrum powiatu Kijowskiej gubernii, w 1923r.- centrum Czerkaskiego, od 1927 roku- Szewczenkowskiego okręgu i rejonu. Po likwidacji w 1930 roku okręgów miasto zostało centrum rejonu, który od 1932 roku należał do Kijowskiego obwodu. Obecnie to centrum obwodu.

Źródło zdjęcia: rkcck.opoka.org

Na 1765 rok w Czerkasach była kaplica filialna parafii w Smiłej. Prawdopodobnie coś się z nią stało i w 1780 roku już w parafii w Mosznach powstała kolejna filialna kaplica św. Mikołaja przy ulicy Smilańskiej. W 1824 roku odnowiono ją kosztem parafian. Wiosną 1924 roku władze sowieckie całkowicie zniszczyły kaplicę.

Źródło zdjęcia: rkcck.opoka.org

W latach 1995-1998 z Talnego do miejscowych katolików przyjeżdżał salwatorianin ks. Stanisław Murawski SDS. Dnia 27 kwietnia 1997 roku założono tu parafię, pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Murawski. Po nim duszpasterstwo przejął ks. Aleksander Górski. Za jego czasów w grudniu 1998 roku kupiono parterowy dom przy ulicy Pionierskiej 22, i adoptowano go na tymczasową kaplicę, którą wierni posługują się dotychczas. Odprawia się tu kilka Mszy św., ponieważ wszyscy chętni nie mogą się pomieścić w małej kaplicy. W lutym 2010 roku przebywała w mieście delegacja z Polski i władze miejskie zapewniły, że w Czerkasach zostanie zbudowany kościół. Jest to jedyne miasto wojewódzkie w Ukrainie, w którym niema żadnej świątyni katolickiej. Dnia 10 maja 2012 roku parafia otrzymała pozwolenie i działkę pod budowę własnego kościoła, który zostanie zbudowany w gotyckim stylu.

Źródło zdjęcia: rkcck.opoka.org

Parafię obsługują księża diecezjalni.

GŁÓWNE PUBLIKACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĄTYNIĄ (Odpusty, jubileusze): 1) 09.04.2018 «Відпуст Благовіщення Господнього у Черкасах»;
INNE PUBLIKACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĄTYNIĄ: 1) 30.07.2017 «Єпископ Кривицький відвідав парафію у Черкасах»; 2) 18.03.2016 «Вандали у пошуках металу? Святотацтво у Дрогобичі на Львівщині та у Черкасах»; 3) 07.02.2016 «Візитація парафії у Черкасах»; 4) 24.12.2013 «W Czerkasach skauci przekazali Światło Betlejemskie miejscowym rzymo-katolikom»; 5) 24.12.2012 «Українські скаути вперше передали Віфлеємське світло римо-католикам у Черкасах»;
Inne świątynie pod wezwaniem Matki Bożej / Zwiastowania: 1. KLEWAŃ [Zwiastowania N.M.P.], 2. MIŻERICZA [Zwiastowania N.M.P.], 3. SIDORÓW [Zwiastowania N.M.P.], 4. SUMY [Zwiastowania N.M.P.], 5. SZYDŁOWCE [Zwiastowania N.M.P.]
Diecezje, obwody i rejony
Status
Sanktuaria
Przynależność i stan
Duchowieństwo
Wezwanie
Wiek
Materiał budowlany
Internet
Kościoły i kaplice Ukrainy
Strony rozdziału «Katedry, Kościoły i kaplice / Czerkaski obw.» umieszczone 159 978 razy
© 2014-2019 Biskup Marian Buczek (Charków - Lwów)  &  Igor Sedelnyk (Lwów)