KRYMOK. Kościół p.w. św. Antoniego | Kościoły i kaplice Ukrainy

Kościoły i kaplice Ukrainy

УкраїнськаРусскийPolski
KATEDRY, KOŚCIOŁY, KAPLICE WYDARZENIA, DOKUMENTY, PUBLIKACJE ŚWIĘCI, АRCYPASTERZE, PASTERZE
Katedry, Kościoły i kaplice / Diecezja Kijowsko-Żytomierska / Żytomierski obw. / Radomyśki r-n: 2
Film «Święty
Zygmunt Gorazdowski
(01.11.1845 - 01.01.1920)»
2008 - 2009 KwŻt d KRYMOK [Antoniego] - Radomyśki r-n, Żytomierski obw.
200? KwŻt RADOMYŚL [Stanisława] - Radomyśki r-n, Żytomierski obw.
1

KRYMOK.
Kościół p.w. św. Antoniego

  2008 - 2009   Informacja ogólna 02.02.2016 17:59
12216 Кримок

Krymok został założony w pierwszej połowie XIX wieku i należał A. Złotnickiemu. Mieszkali tu przeważnie Polacy. W 1925 roku było tu 1375 mieszkańców, we wsi była szkoła polska. Obecnie wieś liczy mniej, niż 500 mieszkańców.

Miejscowi katolicy należeli do парафії w Wyszewicach. W 1804 roku w Krymku zbudowano drewnianą kaplicę filialną, w której znajdował się cudowny obraz św. Antoniego. W 1935 roku władze sowieckie zamknęły świątynię, перетворивши його на клуб. А потім чекіст Петров 1967 року знищив святиню. Від початку 90-х років віряни мріяли про відновлення своєї святині, а збудували у селі новий дерев'яний храм у 2008-2009 роках. Oddano też dom parafialny, w którym w latach bezbożności znajdował się punkt medyczny. 13 червня 2019 року костел консекрував єпископ Віталій Кривицький. Krymok obsługują księża diecezjalni z parafii św. Anny w Małynie.

Місцеві віряни, ризикуючи своїм життям, зберігали вищезгаданий чудотворний образ св. Антонія під час громадянської та ІІсв. воєн, а також у часи атеїстичної радянської влади, і передали цю ікону в костел, як тільки його збудували.

Колишній костел
Колишній костел
GŁÓWNE PUBLIKACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĄTYNIĄ (Święcenia, poświęcenia, otwarcie): 1) 13.06.2019 «Відпуст св. Антонія та освячення храму в Кримку на Житомирщині»;
Inne świątynie pod wezwaniem Świętych, błogosławionych / A... / Аntoniego: 1. ANTAŁOWCE [Antoniego], 2. CHLIBOWICE [Antoniego], 3. CZEPA [Antoniego], 4. GWOŹDZIEC [Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i Antoniego], 5. HORODNICA [Antoniego], 6. HUSIATYN [Antoniego], 7. JOACHIMÓWKA [Antoniego], 8. JUŻNOUKRAJINŚK [Antoniego], 9. KADIEJÓWKA (Stachanów) [Antoniego], 10. KAMIEŃ KOSZYRSKI [Michała i Antoniego], 11. KORSÓW [Antoniego], 12. KORZEC [Antoniego], 13. KOSSÓW [Antoniego], 14. KRASNE [Antoniego], 15. KUROWICE [Antoniego], 16. LWÓW [Antoniego {franciszkanów}], 17. MAKSYMOWICE [Antoniego], 18. MIROPOL [Antoniego], 19. NIKOPOL [M.B. z La Salette i Antoniego], 20. NOWOSELIWKA (Halbstadt, Katiuszyno) [Antoniego], 21. OLESZKI (Ciuriupinsk) [Antoniego], 22. PIOTROWCE [Antoniego], 23. RUDA [Antoniego], 24. RÓWNE [Narodzenia N.M.P. i Antoniego], 25. STARA KOTELNIA [Antoniego], 26. STRUSÓW [Antoniego], 27. WIELKIE MOSTY [Wniebowzięcia N.M.P. i Antoniego], 28. WIERCHNIAKOWCE [Antoniego], 29. WIŃKÓWCE (Zatonsk) [Antoniego], 30. WOJTOWCE (Żdanówka) [Antoniego], 31. WOŁOSZCZA [Antoniego], 32. ZBARAŻ [Antoniego], 33. ŁOSIACZ [Antoniego]
Inne świątynie z duchowieństwem Diecezjalne / Kijowsko-Żytomierskie: 1. ALEKSANDRÓWKA [M.B. Królowej], 2. ANDRUSZÓWKA [Własa], 3. BASTOWA RUDNIA [Serca Maryi], 4. BERDYCZÓW [Barbary], 5. BEZPIECZNA [Isydora], 6. BIEŁA CERKIEW [Jana Chrzciciela], 7. BOHUSŁAW [Zesłania D.Ś.], 8. BOJARKA (Budajówka) [Ducha Świętego], 9. BRUSIŁÓW [Ducha Świętego], 10. CZERKASY [Zwiastowania N.M.P.], 11. CZERNIACHÓW [Trójcy Przenajświętszej], 12. HORODKÓWKA (Chałaimgródek) [Klary], 13. HORODNICA [Antoniego], 14. HRYSZKOWCE [Agnieszki], 15. IRSZANSK [Dzieciątka Jezus], 16. JEMILCZYNE [Mateusza], 17. KIJÓW [ALEKSANDRA], 18. KIJÓW [Wniebowzięcia N.M.P.], 19. KORCZAK (Korc) [Władysława z Gielniowa], 20. KOROSTEŃ [Honorata], 21. KRASNOPOL [Michała], 22. KRZYWOCIN [Piotra i Pawła], 23. LUBAR [Michała i Dominika], 24. MAKARÓW [ Piotra], 25. MALIN [Anny], 26. MARTYNÓWKA [kaplica], 27. MONASTERZYSKA [Dyonizego], 28. MYCHAJŁÓWKA [Aniołów Stróży], 29. NIŻYN [Piotra i Pawła], 30. NOWA BOROWA [M.B. Bolesnej], 31. NOWOGRAD-WOŁYŃSK [Chrystusa Króla], 32. NOWOGRAD-WOŁYŃSK [Podwyższenia Krzyża], 33. OLEWSK [Podwyższenia Krzyża], 34. OSYKOWO [M.B. Ostrobramskiej], 35. PRYŁUKA [Serca Jezusa], 36. PULINY (Czerwonoarmijśk, Czortolesy) [Jana Nepomucena], 37. RADOMYŚL [Stanisława], 38. RYCHALŚKE (Majdan) [Serca Jezusa], 39. SOFIJOWSKA BORSZCZAGIWKA [Miłosierdzia Bożego i Serca N.M.P.], 40. STARA KOTELNIA [Antoniego], 41. SUSŁY [Zofii], 42. TALNE [Anny], 43. TETIJÓW [Wszystkich Świętych], 44. UMAŃ [Wniebowzięcia N.M.P.], 45. WORZEL [Jana Pawła II], 46. WORZEL [Serca Jezusa {seminarium}], 47. WOŁODARSK WOŁYŃSKI [Przemienienia Pańskiego], 48. ZABRIDDIA [Wniebowzięcia N.M.P.], 49. ZWINOGRÓDKA [Przemienienia Pańskiego], 50. ŁEBEDIWKA [Stanisława], 51. ŁUHYNY [WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.], 52. ŚMIŁA [Wniebowzięcia N.M.P.], 53. ŻYTOMIERZ [Andrzeja], 54. ŻYTOMIERZ [Stanisława], 55. ŻYTOMIERZ [Wacława], 56. ŻYTOMIERZ [ZOFII], 57. ŻYTOMIERZ [kaplica {benedyktynek}]
Diecezje, obwody i rejony
Status
Sanktuaria
Przynależność i stan
Duchowieństwo
Wezwanie
Wiek
Materiał budowlany
Internet
Kościoły i kaplice Ukrainy
Strony rozdziału «Katedry, Kościoły i kaplice / Żytomierski obw. / Radomyśki r-n» umieszczone 19 496 razy
© 2014-2019 Biskup Marian Buczek (Charków - Lwów)  &  Igor Sedelnyk (Lwów)