WOLICA. Kaplica p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (1997 - 1998). Chmielnicki obw., Chmielnicki r-n

Utworzony 29.01.2015 15:12, zmieniony 18.07.2020 12:00

31335 Волиця

Przyjęte jest, że niewielka wieś Wolica, która liczy mniej niż 500 mieszkańców, została założona w 1610 roku.

Miejscowi katolicy należeli do parafii św. Anny ojców jezuitów w Chmielnickim na Hreczanach. W latach 1997-1998 w Wolicy na cmentarzu kosztem parafian zbudowano murowaną kaplicę. Dnia 7 grudnia 2008 roku biskup pomocniczy Kamieniecko- Podolski Jan Niemiec poświęcił ołtarz tej kaplicy.

Od 8 września 2010 roku wiernymi opiekują się franciszkanie konwentualni (zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) z nowoutworzonej parafii Narodzenia N.M.P. w Maćkiwcach.

INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI Status: KAPLICE / Cmentarne; Przynależność i stan: KATOLICKIE / Rzymsko-katolicke; Duchowieństwo: ZAKONNICY / Franciszkanie / Коnwentualni, OFM Conv; Wezwanie: MATKI BOŻEJ / Wniebowzięcia; Wiek: XX stulecie;