MAŁE KRUSZŁYŃCE. Kościół p.w. Ducha Świętego (1997 - 1998). Winnicki obw., Winnicki r-n

23242 Малі Крушлинці,
вул. Коцюбинського, 2

Nazwa osady pochodzi od nazwy sąsiedniej wsi Kruszlyńce Duże, założonej wcześniej, bo po raz pierwszy wspomnianej w 1777 roku. Nazwa pochodzi od słowa „krusza” - kruszec. Pierwsza wzmianka o Kruszlyńcach Małych w dokumentach datowana jest 1797 rokiem. Нині тут проживає понад 1600 мешканців.

Na 1901 rok jedną czwartą ludności stanowili katolicy, którzy mieli swoją kaplicę, do której dojeżdżał ksiądz. Kaplica w Kruszlyńcach Małych nie zachowała się do naszych dni. W latach 1997-1998 dzięki staraniom Stefana Puszkara zbudowano tu murowany kościół i 6 czerwca 1998 roku poświęcono go pod wezwaniem Ducha Świętego.

Prawdopodobnie, konsekracja świątyni odbyła się w 2003 roku.

Kruszlyńce Małe obsługują kapucyni z parafii Matki Bożej Anielskiej w Winnicy, opiekują się oni także sąsiednimi wsiami Biłozeriwka, Kruszlyńce Duże, Żabelówka, Kosakówka, Michałówka, Olejówka, Aleksandrówka, Pidlisne i Przyborówka.

INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI: