1 2

LITYN. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1856). Winnicki obw., Winnicki r-n (Litynski r-n)

Utworzony 08.08.2014 10:48, zmieniony 08.07.2020 12:00

22300 Літин,
вул. Леніна, 3,
+380 (43) 235-02-21, 232-68-44

Uważano, że po raz pierwszy Lityn jest wspomniany w liście urzędowym wielkiego księcia Świdrygiełły z dnia 21 maja 1431 roku. W Państwowym Archiwum Historycznym Białorusi odnaleziono list urzędowy księcia Teodora Koriatowicza z dnia 20 czerwca 1391 roku, w którym jest wspomniany Lityn. Na początku XVIw. osada była centrum rzemieślniczym i handlowym. У 1578р. отримало магдебурзьке право. Po 1648r. została miasteczkiem setni pułku Bracławskiego, w którym w listopadzie 1653r. hetman Bohdan Chmielnicki przyjmował posłów tatarskiego chana. Od sierpnia 1797r. Lityn był miastem powiatowym guberni Podolskiej, a od marca 1923r. - centrum rejonowym, potem utracił ten status i dopiero w styczniu 1967r. wznowiono go. Нині у цьому селищі міського типу проживає понад 6600 мешканців.

W 1748r. zbudowano tu drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, a w 1856r. na jego miejscu zbudowano murowaną świątynię pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. W latach 30-tych XX w. władze sowiecki zamknęły kościół i przerobiono go na dom tańców. W 1946r. miejscowi wierni siłą odebrali świątynię, ale w 1950 roku władze ponownie zabrali kościół. Z czasem świątynię przerobiono na bibliotekę i lektorium.

W 1994 roku kościół został oddany wiernym, poświęcił go biskup Jan Olszański. Od 7 czerwca 2014 roku w kościele są prowadzone prace konserwatorskie. Odnawiane jest sklepienie, zbudowane w stylu klasycznym, likwidowane są niepotrzebne przegrodzenia, odnawia się tynki. Prace konserwatorskie potrwają nie jeden rok. Zdobienia wnętrza potrzeba zaczynać od zera. Parafią opiekują się księża diecezjalni.

INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI Status: KOŚCIOŁY / Zwyczajne; Przynależność i stan: KATOLICKIE / Rzymsko-katolicke; Wezwanie: MATKI BOŻEJ / Niepokalanego Poczęcia; Wiek: XIX stulecie;