1 2

MOŁCZANY. Kościół p.w. św. Wojciecha (Adalberta) (1797). Winnicki obw., Żmerynkowski r-n

Utworzony 30.04.2015 07:51, zmieniony 07.07.2020 12:00

23154 Мовчани

Za datę założenia osady Mołczany uważany jest rok 1590. W 1901 roku mieszkało tu prawie trzy tysiące osób, obecnie liczy ponad 500 i ponad sto z nich to rzymsko-katolicy.

Murowany kościół w Mołczanach kosztem Romualda Trzecieskiego zbudowano w 1797 roku. Odnowiony został dzięki staraniom ks. Jana Putyna w 1914 roku. W latach 30-tych XX wieku władze sowieckie zamknęły świątynię. Początkowo miał tam być klub, ale z czasem zrobiono tu spichlerz. W 1941 roku znajdował się tu sztab Niemców. W latach 1943-1944 Niemcy oddali te tereny Rumunom, z Polski przyjechał ks. Rajewski i świątynię znowu otwarto. Po powrocie sowietów władze ponownie starały się zamknąć świątynię, ale parafianie nie dopuścili do tego.

Mołczany obsługiwali księża z parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Murafie, później - z parafii św. Aleksego w Żmerynce. Od 2002 roku parafią opiekuje się ksiądz, który mieszka w Mołczanach.

INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI Status: KOŚCIOŁY / Zwyczajne; Przynależność i stan: KATOLICKIE / Rzymsko-katolicke; Wezwanie: 1. ŚWIĘTYCH, BŁOGOSŁAWIONYCH / A... / Іnni, 2. ŚWIĘTYCH, BŁOGOSŁAWIONYCH / W...; Wiek: XVIII stulecie;