1 2

BORYSŁAW. Kościół p.w. św. Barbary (Warwary) (2006 - 2013). Lwowski obw., Drohobycki r-n (miasta)

Utworzony 14.05.2013 12:00
INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI Status: KOŚCIOŁY / Zwyczajne; Przynależność i stan: KATOLICKIE / Rzymsko-katolicke; Duchowieństwo: 1. ZAKONNICY / Rademptoryści, CSSR, 2. ZAKONNICE / Іnne służebniczki / Іnne; Wezwanie: 1. ŚWIĘTYCH, BŁOGOSŁAWIONYCH / W..., 2. ŚWIĘTYCH, BŁOGOSŁAWIONYCH / B...; Wiek: XXI stulecie;