CMÓWKA. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1920 - 1922). Chmielnicki obw., Szepetowski r-n

Utworzony 03.08.2015 14:23, zmieniony 20.07.2020 12:00

30418 Цмівка,
f.b.: 439870723043528

Obecnie wieś Cmówka liczy około dwustu mieszkańców, w tym razem z sąsiednimi wsiami prawie sto katolików obrządku łacińskiego.

W latach 1020-1922 zbudowano tu drewniany kościół. W 1928 roku władze sowieckie zamknęły kościół przemieniając go na spichlerz. W 1989 roku przyszły biskup o. Stanisław Szyrokoradiuk OFM rozpoczął starania o oddanie świątyni, a w latach 1992-1994 o. Piotr Botwin OFM obmurował kościół cegłą.

Od 1994 roku kościół obsługują ojcowie franciszkanie (zakon Braci Mniejszych) z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI Status: KOŚCIOŁY / Zwyczajne; Przynależność i stan: KATOLICKIE / Rzymsko-katolicke; Duchowieństwo: ZAKONNICY / Franciszkanie; Wezwanie: JEZUSA CHRYSTUSA / Przemienienia; Wiek: XX stulecie; Nie murowane: Drewniane; Internet: Strony facebook;