LWÓW. Dawny kościół p.w. św. Marii Magdaleny (160? - 1612). Lwowski obw., miasta

Utworzony 18.03.2013 12:00, zmieniony 15.05.2020 12:00

79013 Львів,
вул. Бандери, 8,
f.b.: MariaMagdalenaLwow

Pod koniec Xw. po upadku państwa Białych Chorwatów wschodnia część tych ziem została dołączona do Rusi Kijowskiej. Niebawem Biali Chorwaci odnowili swoje państwo zmieniając swoją narodowość na Rusinów. W I połowie XIII wieku król Daniel założył Lwów, a w 1272 roku stolica księstwa Halicko-Wołyńskiego została przeniesiona z Chełmu do Lwowa. Po dołączeniu tych ziem w 1349 roku do Polski, Lwów w 1356 roku otrzymał od króla Kazimierza Prawo Magdeburskie.

На початку XVII століття у Львові Я. Годний та В. Келяр спорудили домініканський мурований костельно-монастирський комплекс на землі та за кошти, подаровані Анною Пстроконською. У 1612 році архієпископ Ян Замойський освятив тимчасовий вівтар тодішнього храму (святиня тоді була лише частиною нинішнього костелу). У 1753-1758 роках костел було добудовано, і 1758 року його консекрував єпископ Самуєль Гловинський. Від лютого 1944 року по листопад 1945 року тут працював вікарієм майбутній архієпископ Перемишльський о. Ігнатій Токарчук. 22 жовтня 1962 року святиню закрили.

З 2000 року в колишньому костелі, який досі є залом органної музики, відправляються Служби Божі. Тут також створено парафію, яку раніше обслуговували дієцезіальні священники, а тепер - оо.-облати (zgromadzenie Misjonarzy Oblatow Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi). Вірні добиваються повернення святині.

INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI Status: KOŚCIOŁY / Zwyczajne; Przynależność i stan: 1. NIESAKRALNE / Kulturalnego przeznaczenia, 2. KATOLICKIE / Rzymsko-katolicke; Duchowieństwo: ZAKONNICY / Міsjonarze / Оblaci Маryi, OMI; Wezwanie: ŚWIĘTYCH, BŁOGOSŁAWIONYCH / M... / Маryi; Wiek: XVII stulecie; Internet: Strony facebook;

GŁÓWNE WYDARZENIA I PUBLIKACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĄTYNIĄ