LWÓW. Dawny kościół p.w. Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (1888 - 1889). Lwowski obw., Lwowski r-n

79008 Львів,
вул. Пекарська, 59

Pod koniec Xw. po upadku państwa Białych Chorwatów wschodnia część tych ziem została dołączona do Rusi Kijowskiej. Niebawem Biali Chorwaci odnowili swoje państwo zmieniając swoją narodowość na Rusinów. W I połowie XIII wieku król Daniel założył Lwów, a w 1272 roku stolica księstwa Halicko-Wołyńskiego została przeniesiona z Chełmu do Lwowa. Po dołączeniu tych ziem w 1349 roku do Polski, Lwów w 1356 roku otrzymał od króla Kazimierza Prawo Magdeburskie.

W 1880 roku w wyremontowanym dawnym klasztorze sióstr franciszkanek przy ulicy Piekarskiej, 45 (obecnie-57) został założony klasztor księży zmartwychwstańców; tam też urządzono kaplicę. W latach 1881-1882 zmartwychwstańcy zbudowali dom internatu dla chłopców Rusinów (Ukraińców). W latach 1886-1887 zbudowano nowe skrzydło klasztoru. Potem dobudowano piętro w starej części oraz rozbudowano budynek internatu.

Ważne wydarzenia
w historii świątyń i posłudze arcypasterzy
Bieżąca data: marzec, 03
1962 - колишній архієпископ-митрополит Львівський Євгеній Базяк призначений Краківським архієпископом-митрополитом та Апостольським адміністратором Львівської архідієцезії у Любачеві (Польща);
2001 - інгрес кардинала Мар'яна Яворського до Львівської катедри;
Następna data: marzec, 04
1720 - архієпископ Ян Скарбек консекрував новозбудований бернардинський костел св. Миколая у Бережанах на Тернопільщині;
1771 - єпископ Холмський Фелікс Турський призначений правлячим єпископом Луцьким;
1889 - рукоположений в священники майбутній єпископ-ординарій Тираспольський Йосиф Кесслер;
1991 - у Житомирській катедрі Апостольським делегатом в Радянському Союзі архієпископом Франческом Колусуонно рукоположений в єпископи ординарій Житомирський о. Ян Пурвінський;

W latach 1888-1889 na miejscu starej rozebranej kaplicy do klasztoru dobudowano kościół dla księży zmartwychwstańców (architekt Albin Zagórski). Dnia 25 listopada 1889 roku magistrat dał pozwolenie na otwarcie nowobudowanej świątyni. W 1891 r. rzeźbiarz P. Harasymowicz zrobił główny ołtarz świątyni według projektu architekta J. Kudelskiego. Wyposażenie kościoła zostało zakończone w 1892 roku. W 1932 roku za czasów proboszcza ks. Wojciecha Cyrwusa CR częściowo zmieniono fasadę kościoła według projektu Wawrzyńca Dajczaka; wnętrze świątyni zostało ozdobione malowidłami przez Jana Smuczaka i Stanislawa Erenfelda. W 1945 roku kościół zamknięto zamieniając go na magazyn, a w klasztorze urządzono szpital.

Źródło zdjęcia: gs.lviv.ua

W 1992 roku dawny kościół część dawnych budowli księży zmartwychwstańców oddano Ogólno Ukraińskiej Misji Miłosierdzia 'Dobry Samarytanin' (zielonoświątkowcom) i dawny kościół zmartwychwstańców jest teraz świątynią Chrystusa Zbawiciela. Dnia 11 września 1994 roku po odnowieniu świątyni przy udziale artystów Sopinki, Pyłypiaka i Chiżniaka, została ona uroczyście poświęcona. W 2014 roku resztę dawnych budynków księży zmartwychwstańców oddano Lwowskiej eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Moskiewskiego patriarchatu, która część pomieszczeń, przylegających do kościoła oddała zielonoświątkowcom.

INNE ŚWIATYNI Z TYMI SAMYMI:
Lokalizacja: Archid-ja Lwowska, Lwowski obw.; Status: KOŚCIOŁY / Zwyczajne; Przynależność i stan: Innego wyznania; Wezwanie: JEZUSA CHRYSTUSA / Zmartwychwstania; Wiek: XIX-XXI wieki / XIX wiek;