Konferencja Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy w Łucku oraz urodziny Papieża i ordynariusza Łuckiego | Kościoły i kaplice Ukrainy

Kościoły i kaplice Ukrainy

УкраїнськаРусскийPolski
KATEDRY, KOŚCIOŁY, KAPLICEWYDARZENIA, DOKUMENTY, PUBLIKACJEŚWIĘCI, АRCYPASTERZE, PASTERZE
Wydarzenia, dokumenty i publikacje / Duchowieństwo diecezjalne / Osoby / Kowalów W.: 3
Film
«POWIERNIK DUSZY.
Ks. Karddynał Marian Jaworski»
18.04.2007 Łck A Konferencja Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy w Łucku oraz urodziny Papieża i ordynariusza Łuckiego
04.01.2001 Łck A Закінчення ювілейних заходів у Луцьку
27.05.2000 Łck A Богослужіння у Луцькій катедрі в рік 50-річчя смерті єпископа Шелянжека
1

Konferencja
Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy
w Łucku oraz urodziny Papieża i ordynariusza Łuckiego

  18, Kwiecień, 2007   Reportaż o wydarzeniu 19.04.2007 12:00

W poniedziałek, 16 kwietnia 2007r., wierni diecezji Łuckiej świętowali podwójny jubileusz - Papież Benedykt XVI ukończył 80 lat życia, a Pasterz diecezji Łuckiej ordynariusz ks. bp Marcjan Trofimiak obchodził swoje 60. urodziny. Stało się to szczególną okazją, aby właśnie tego dnia w Łucku rozpoczęło się kolejne posiedzenie Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy. Obecni byli wszyscy biskupi na czele z metropolitą Lwowskim ks. kard. Marianem Jaworskim, a mianowicie: ks. bp Jan Purwiński z Żytomierza, ks. bp Stanisław Padewski - ordynariusz diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, ks. bp Antal Majnek z Mukaczowa, ks. bp Bronisław Bernacki - ordynariusz diecezji Odesko-Symferopolskiej, ks. bp Leon Dubrawski z Kamieńca Podolskiego; biskupi pomocniczy: ks. bp Marian Buczek (sekretarz generalny Konferencji) i ks. bp Leon Mały ze Lwowa, ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk i ks. bp Witalij Skomarowski z diecezji Kjowsko-Żytomierskiej, ks. bp Jan Niemiec z Kamieńca Podolskiego i oczywiście miejscowy ordynariusz ks. bp Marcjan Trofimiak, który przedstawił wszystkich gości. Wierni zebrani w łuckiej katedrze mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć cały rzymskokatolicki episkopat Ukrainy.

Na początku Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 18, kard. Marian Jaworski powiedział, że ta uroczysta liturgia jest 'szczególnym dziękczynieniem w dniu 80. urodzin naszego Ojca Świętego Benedykta XVI ... Tego samego dnia obchodzi dzień urodzin ks. bp Marcjan, ordynariusz diecezji Łuckiej. Dziękujemy za jego pracę w diecezji Łuckiej i w konferencji episkopatu ...'. Dostojny Gość ze Lwowa zaznaczył, że 'diecezja łucka jest mi szczególnie bliska, bo kilka lat byłem administratorem tej diecezji ... Bardzo cieszę się z tego wszystkiego co dzieje się w Łucku, w Równem i innych parafiach rzymskokatolickich.' Kazanie wygłosił ks. bp Stanisław Padewski. Mówił on o znaczeniu modlitwy jako jednogłośnego głosu do Boga, jak to czynili Apostołowie. Zwrócił uwagę na szczególne zebranie w katedrze łuckiej - dzień urodzin Ojca Świętego Benedykta XVI i ordynariusza diecezji Łuckiej ks. bpa Marcjana Trofimiaka. Na zakończenie Mszy Świętej swoje życzenia złożyły różne osoby: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - prorektor KUL im. Jana Pawła II, prof. akademik Ihor Kocan - rektor Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, prof. Mykoła Kuczerepa z tegoż uniwersytetu, dr hab. Włodzimierz Osadczy - kanclerz Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie, rodzina Wdowyczenków, Maltańska Służba Pomocy, dyrektor Technikum Wołyńskiego, zakonnice, ks. mitrat Roman Begej - wikariusz wikariatu wołyńskiego Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego oraz w imieniu miejscowych kapłanów ks. Jan Buraz - wikariusz generalny i kanclerz diecezji Łuckiej.

Posiedzenie Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy trwało także przez dwa następne dni. We wtorek, 17 kwietnia, do zebranych biskupów dołączył się - jako gość konferencji - abp Ivan Jurkovič - Nuncjusz Apostolski w Ukrainie. Wieczorem tegoż dnia odbył się świateczny koncert z okazji 60. lecia Jego Ekscelencji biskupa Marcjana Trofimiaka. Konferencja Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy zakończyła swoją pracę w środę, 18 kwietnia.

INNE WYDARZENIA LUB PUBLIKACJE Z TYMI SAMYMI Miejsce wydarzeń: Diecezja Łucka / Wołyński obw.; Rubruki i podrubryki: 1. ŻYCIE PARAFIALNE / Uroczystości / Jubileusze, rocznice, 2. АRCYPASTERZE UKRAINY / Uszanowania, rocznice, 3. АRCYPASTERZE UKRAINY / Odpusty, jubileusze, 4. АRCYPASTERZE UKRAINY / Spotkania, rekolekcje / Z arcypasterzami; Charakter materiałów: WYDARZENIA / Reportaże; Forma materiałów: 1. Teksty, 2. Zdjęcia
Lata i miesiące
Miejsce wydarzeń
Rubruki i podrubryki
Źródła i autorzy
Charakter materiałów
Forma materiałów
Kościoły i kaplice Ukrainy
Biskup Marian Buczek (Charków - Lwów)  &  Igor Sedelnyk (Lwów)
© 2014 - 2019.08 (465 657)